peoplemanagement

Wanneer de onderneming groeit is een cultuuromslag op de werkvloer onoverkomelijk. Actieve, ondernemende, attente en klantgerichte medewerkers zijn onmisbaar maar niet vanzelfsprekend. U wilt verandering en vooruitgang doorvoeren in het bedrijf maar dat kan niet zonder de juiste inzet en houding van uw medewerkers. Zij zullen de omslag in de praktijk moeten toepassen en uitvoeren.

Hoe maakt u echter duidelijk wat u precies verwacht van uw medewerkers? En hoe maakt u hierover goede afspraken met uw team?

Resultaatgericht management verbetert de prestaties van uw medewerkers en brengt gedragsverandering teweeg. Deze methode is ontwikkeld voor leidinggevenden binnen alle geledingen van het bedrijf. Resultaatgericht management kan bereikt worden door de doelstelling van de onderneming op elk niveau te vertalen naar activiteiten die invloed hebben op het gedrag en de prestaties van medewerkers.

Om een dergelijke managementstijl in te voeren is het van belang dat de wederzijdse verwachtingen van medewerker en leidinggevende worden uitgesproken en vastgelegd. Heldere afspraken, transparantie en een open dialoog zorgen ervoor dat medewerkers duidelijkheid hebben over de afspraken. Aan het eind van een periode volgt een beoordeling over het naleven van de vastgelegde afspraken. Positief of negatief, maar altijd met het oog op verbetering en groei van zowel de onderneming als de medewerker.

Het klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt resultaatgericht management niet haalbaar zonder concrete handvaten voor leidinggevenden. Satink Consultancy biedt u de tools en de ondersteuning om deze stijl van leidinggeven te realiseren. Zonder dat er tijdrovende cursussen of trainingen aan te pas komen.

MIMIKO kinderopvang
In de kinderopvang valt of staat een organisatie bij de mate van betrokkenheid van het personeel. Effectief sturen en begeleiden is van essentieel belang, maar kostte mij ook veel tijd en energie. Satink Consultancy leerde mij onder meer de medewerkers te beoordelen op competenties en op concreet benoemd gedrag. Met deze manier van managen kan ik daadwerkelijk voor groei zorgen, zowel vakinhoudelijk als op competenties. Het nieuwe beoordelingssysteem biedt mijn medewerkers duidelijkheid. Onze wederzijdse verwachtingen zijn transparant en dankzij deze methodiek kunnen mijn medewerkers zelf ook duidelijk hun doelen en drijfveren formuleren. Het leidinggeven gaat mij nu makkelijker af.
Anna Rademakers